Vertrouwenscontactpersoon (VCP) Fortis

Ina van den Driest is in haar rol als Vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen Fortis het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met, gedrag van een derde die door een persoon waarop dat gedrag is gericht, als ongewenst wordt ervaren. Ina fungeert in de anonimiteit als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Zij biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door voor geschikte hulp. Ina is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast adviseert en stimuleert zij het bestuur van Fortis om preventieve maatregelen te nemen.

In de sport zijn vertrouwenspersonen en vertrouwenscontactpersonen (VCP) actief. Bij het NOC*NSF werken de vertrouwenspersonen, namens de gehele sport, samen in een landelijke poule. Deze vertrouwenspersonen die begeleiding kunnen bieden, adviseren zowel op inhoud alsook op proces. Dit zowel aan een slachtoffer, een beschuldigde, alsook  aan het verenigingsbestuur. Zeker bij de zwaardere incidenten is het inschakelen van de hulp van een vertrouwenspersoon gewenst. Ina houdt vanuit haar rol als VCP rekening  met de mogelijkheid om door te verwijzen naar een vertrouwenspersoon bij het NOC*NSF.

Ina is te bereiken op telefoonnummer 0118- 460 603.

 

© 2017 Korfbalverening Fortis